Σύνδεση Εγγραφή
Bravecto_tagline
Bravecto Spot-on Cat

Εξωπαρασιτοκτόνο spot-on (διάλυμα επίχυσης) με φλουραλανέρη κατά των ψύλλων και των κροτώνων για γάτες

Περισσότερες πληροφορίες για το Bravecto Spot-on Cat

Bravecto cat

PCV M Hyo  

Porcilis PVC M Hyo

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2 και της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Περισσότερες πληροφορίες για το Porcilis PCV M Hyo

PCV MHyo its easy

Finixin Transdermal_tagline


Finixin Transdermal

50mg/ml διάλυμα επίχυσης για βοοειδή (50mg flunixin ισοδύναμο με 83mg flunixin meglumine/ml)


Περισσότερες πληροφορίες για το Finixin Transdermal

  Finixin Transdermal