Σύνδεση Εγγραφή

Dialuene P


Μεικτό εμβόλιο για την ανοσοποίηση των προβάτων, ως συμβολή στον έλεγχο των κλωστριδιακών νόσων (Clostridium perfingens τύπος B, C και D, το Cl.septicum, το Cl.novyi, το Cl.chauvoei και το Cl.tetani) και της μανχεμίασης (Mannheimia haemolytica και Biberstenia trehalosi - τα αντιγόνα έχουν αναπτυχθεί υπό συνθήκες έλλειψης σιδήρου).

Συσκευασίες
50 ml (25 δόσεων)
100 ml (50 δόσεων)
250 ml (125 δόσεων)