Σύνδεση Εγγραφή

Halocur


Πόσιμο διάλυμα αλοφουγινόνης κατά των διαρροιών που οφείλονται σε κρυπτοσπορίδια. Για στοματική χορήγηση σε νεογέννητα

Συσκευασία
Φιάλη 490 ml