Σύνδεση Εγγραφή

Tribrissen oral suspension

Poultry

Πόσιμο εναιώρημα συνδυασμού Τριμεθοπρίμης και Σουλφαδιαζίνης που λόγω συνέργειας έχουν ευρέως φάσματος αντιβακτηριδιακή δράση έναντι μεγάλου αριθμού θετικών και αρνητικών κατά Gram βακτηρίων. Χρησιμοποιείται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς λοιμώξεις που οφείλονται σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στον συνδυασμό τριμεθοπρίμης-σουλφαδιαζίνης και σε επιπλοκές αναπνευστικών νοσημάτων των κρεοπαραγωγών ορνιθίων και ινδορνιθίων.

Συσκευασία
200ml