ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητές : Μ. Μυλωνάκης, DVM, PhD, Α. Χατζής, DVM, Dip ECVCP, Ε. Σμυρόγλου, DVM, MSc, Α. Γκινούδης, DVM

Ημερομηνία: 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Στο πλαίσιο του προγράμματος VetAdvance360o , η MSD Animal Health με χαρά σας προσκαλεί στη Διημερίδα Κλινικής και Διαγνωστικής Αιματολογίας, που θα γίνει στις 8-9 Ιουλίου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να πειραματιστούν με βασικές διαγνωστικές τεχνικές καθώς και να διαδράσουν συζητώντας με εξειδικευμένους συνάδελφους διαφορά κλινικά περιστατικά αιματολογίας.

Εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι οι:

Ματθαίος Μυλωνάκης, DVM, PhD, Άρης  Χατζής, DVM, Dip ECVCP, Ερασμία Σμυρόγλου, DVM, MSc, Αργυρής Γκινούδης, DVM

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας, οι συμμετέχοντες θα απασχοληθούν με τα παρακατω αντικείμενα:

  1. Ταυτοποίηση ομάδων αίματος στο σκύλο και στη γάτα
  2. Εκτίμηση του αριθμού των αιμοπεταλίων στο επίχρισμα αίματος και κλινική ερμηνεία
  3. Παρασκευή επιχρισμάτων αίματος
  4. Παρακέντηση λεμφογαγγλίου για κυτταρολογική εξέταση και διενέργεια ανοσοφαινοτύπισης και PCR κλωνικότητας
  5. Διαδραστικά περιστατικά αιματολογίας

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε εδώ