Σύνδεση Εγγραφή

Galazel
Κατά της λοιμώδους αγαλαξίας των προβάτων και των αιγών (Mycoplasma agalactiae)

Συσκευασίες
50 ml (25 δόσεων)
100 ml (50 δόσεων)