Σύνδεση Εγγραφή

Εµβόλια για χοίρους

ΠροϊόνΠεριγραφή
Diluvac ForteΔιαλύτης για τα εμβόλια Porcilis Begonia και Porcilis PRRS
M+PACΑδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)
Porcilis® ActinoporcΑδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοίρων κατά της πλευροπνευμονίας που προκαλείται από τον Actinobacillus pleuropneumoniae. Περιέχει ανατοξίνες και την πρωτεΐνη OMP
Porcilis® AR-T DFΑδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της ατροφικής ρινίτιδας
Porcilis® Begonia DFΖωντανό λυόφιλο εμβόλιο κατά της νόσου του Aujeszky
Porcilis® ColiClosΑδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της εντεροτοξικής κολιβακίλλωσης και της νεκρωτικής εντερίτιδας (Cl. perfringens τύπου C) των νεογέννητων χοιριδίων
Porcilis® Ery+ParvoΑδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της ερυθράς και της παρβοΐωσης των συών και συίδων
Porcilis® GlässerΑδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της νόσου Glässer (Haemophilus parasuis) για σύες και χοιρίδια
Porcilis® M HyoΑδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)
Porcilis® M Hyo ID ONCEΑδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae), ενδοδερμικής χορήγησης, μίας δόσης
Porcilis® PCVΑδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2
Porcilis® PCV IDΑδρανοποιημένο εμβόλιο ενδοδερμικής χορήγησης, για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2
Porcilis® PCV M HyoΑδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2 και της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)
Porcilis® Porcoli Diluvac Forte
Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της εντεροτοξικής κολιβακίλλωσης 
των νεογέννητων χοιριδίων

Porcilis® PRRSΖωντανό λυόφιλο εμβόλιο κατά του αναπνευστικού και αναπαραγωγικού συνδρόμου (PRRS)