Σύνδεση Εγγραφή

Bovilis Bovipast RSP


Εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των βοοειδών κατά της Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, του ιού παραϊνφλουένζας- τύπος 3 και του βόειου αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (BRSV).

Συσκευασία
50ml (10 δόσεων)