Σύνδεση Εγγραφή

Cryptosporidium test

CattleGoatsSheep

Διαγνωστικό τεστ για την ανίχνευση κρυπτοσποριδίου στα κόπρανα των βοοειδών, προβάτων και αιγών

Συσκευασία
Κουτί 1x10 ταινιών