Σύνδεση Εγγραφή

Diluent CA (Rismavac / Marexine)

Poultry

Διαλύτης για την ενέσιμη χορήγηση όλων των κυτταροεξαρτώμενων εμβολίων κατά της νόσου Marek των ορνίθων.

Συσκευασία
Σάκοι 400 ml που φυλάσσονται σε συνθήκες περιβάλλοντος.