Σύνδεση Εγγραφή

Duoprim


Ενέσιμη Τριμεθοπρίμη 40 mg/ml & σουλφαδοξίνη 200 mg/ml

Συσκευασία
100 ml