Σύνδεση Εγγραφή

Innovax ILT

Συνδυασμένο εμβόλιο έναντι της νόσου του Marek και της Λοιμώδους Λαρυγγοτραχειΐτιδας των ορνίθων. Αποτελείται από εμβολιακό ιό HVT στον οποίο έχει εισαχθεί θραύσμα DNA ιού ILT αποτελούμενο από δύο γλυκοπρωτεΐνες.

Συσκευασία
2000 δόσεων