Σύνδεση Εγγραφή

Intergonan


Γοναδοτροφίνη (PMSG) για πρόκληση και συγχρονισμό οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας, βελτίωση γονιμότητας κ.λπ. σε πρόβατα, αίγες, βοοειδή, σκύλους και κουνέλια

Συσκευασίες
5x1000 IU + 5x5 ml διαλ. 
1x5000 IU + 1x25 ml διαλ.