Σύνδεση Εγγραφή

Nobilis Ma5 + Clone 30


Ζωντανό μικτό λυοφιλοποιημένο εμβόλιο που περιέχει το στέλεχος Clone 30 του ιού της ψευδοπανώλης και το στέλεχος Ma5 (ορότυπος Μασαχουσέτης) κατά της λοιμώδους βρογχίτιδας που προκαλείται από τον ορότυπο Μασαχουσέτης ή άλλων συσχετισμένων με αυτόν αντιγονικών ορότυπων. Χορηγείται με το πόσιμο νερό, ενδορρινική/οφθαλμική ενστάλλαξη ή ψεκασμό (coarse spray) για την ανοσοποίηση ορνίθων ωοτοκίας ή αναπαραγωγής και ορνιθίων κρεοπαραγωγής κάθε ηλικίας.

Συσκευασία
1000 δόσεων