Σύνδεση Εγγραφή

Nobivac DHPPi


Ζωντανό εμβόλιο ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων έναντι της νόσου του
 Carré, της παρβοΐωσης, της λοιμώδους ηπατίτιδας που προκαλείται από τον αδενοϊό τύπου 1 και των αναπνευστικών νοσημάτων που προκαλούνται από την παραϊνφλουένζα και τον αδενοϊό τύπου 2 του σκύλου.


Συσκευασίες
10x1 δόσεων
50x1 δόσεων