Σύνδεση Εγγραφή

Nobivac KC


Ζωντανό διδύναμο ενδορρινικό εμβόλιο (
Bordetella bronchiseptica και ιός της παραϊνφλουένζας του σκύλου) για την πρόληψη της λοιμώδους τραχειοβρογχίτιδας (Kennel Cough) του σκύλου.

Συσκευασία
5x1 δόσεων + διαλύτες