Σύνδεση Εγγραφή

Nobivac L4


Αδρανοποιημένο τετραδύναμο εμβόλιο λεπτοσπείρωσης για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων, με σκοπό τη μείωση της λοίμωξης και της απέκκρισης με το ούρο των οροποικιλιών 
Canicola (οροομάδα Canicola) και Copenhageni (οροομάδα Icterohaemorrhagiae) της L. interrogans και της οροποικιλίας Bananal/Lianguang (οροομάδα Grippotyphosa) της L. kirschneri, καθώς και τη μείωση της λοίμωξης από την οροποικιλία Bratislava (οροομάδα Australis) της L. interrogans.


Συσκευασίες
10x1 δόσεων 
50x1 δόσεων