Σύνδεση Εγγραφή

Nobivac P


Ζωντανό εμβόλιο ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων έναντι της παρβοΐωσης του σκύλου.


Συσκευασίες
10x1 δόσεων
50x1 δόσεων