Σύνδεση Εγγραφή

Nobivac RL


Αδρανοποιημένο εμβόλιο λεπτοσπειρώσεων (διδύναμο) και λύσσας για σκύλους.


Συσκευασίες 
10x1 δόσεων 
50x1 δόσεων