Σύνδεση Εγγραφή

Paracox 5


Ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των κρεοπαραγωγών ορνιθίων με σκοπό τον περιορισμό της μόλυνσης και των κλινικών συμπτωμάτων της κοκκιδίωσης. Περιέχει υδατικό εναιώρημα σπορογόνων ωοκύστεων στελεχών των κοκκιδίων Eimeria acervulina, Eimeria tenella, Eimeria mitis, Eimeria maxima CP και Eimeria maxima MFP. Προσφέρει έλεγχο της κοκκιδίωσης και ανοσία που ξεκινά μέσα σε 14 ημέρες από τον εμβολιασμό και διατηρείται για τουλάχιστον 40 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Χορηγείται σε νεοσσούς ημέρας από το στόμα, είτε με ψεκασμό της τροφής είτε με ψεκασμό των νεοσσών στο εκκολαπτήριο είτε σε νεοσσούς 3 ημερών με το πόσιμο νερό.

Συσκευασίες 
5x1000 δόσεων
5x5000 δόσεων