Σύνδεση Εγγραφή

Penicillin+ Streptomycine

CatsCattleDogsHorsesPigsSheep

Ενέσιμη Πενικιλλίνη+Στρεπτομυκίνη 200mg+200mg/ml

Συσκευασία
100ml