Σύνδεση Εγγραφή

Porcilis® Ery+Parvo


Αδρανοποιημένο μεικτό εμβόλιο έναντι της ερυθράς και της παρβοΐωσης των χοίρων για σύες και συΐδες. Περιέχει το στέλεχος Μ2 του Erysipelothrix rhusiopathiae και το στέλεχος 014 του χοίρειου παρβοϊού.

Συσκευασίες 
20 ml (10 δόσεων) 
50 ml (25 δόσεων)