Σύνδεση Εγγραφή

Porcilis® Glässer


Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της νόσου Glässer. Περιέχει τον ορότυπο 5 του Haemophilus parasuis που είναι ο συχνότερα απαντώμενος ορότυπος. Το Porcilis® Glässer είναι εγκεκριμένο για τον αναπαραγωγικό πληθυσμό με σκοπό την παθητική ανοσοποίηση των χοιριδίων μέσω της λήψης πρωτογάλακτος καθώς και για την ενεργητική ανοσοποίηση των παχυνόμενων χοίρων. Δίνει διασταυρωμένη προστασία κατά του ορότυπου 4.

Συσκευασία 
50 ml (25 δόσεων)