Σύνδεση Εγγραφή

Tribrissen 48%


Ενέσιμη Τριμεθοπρίμη 80 mg/ml & σουλφαδιαζίνη 400 mg/ml

Συσκευασία
50ml