Σύνδεση Εγγραφή

Αντιβιοτικά για άλογα

ΠροϊόνΠεριγραφή
Cobactan 4,5% inj.Ενέσιμη κεφκινόμη (κεφαλοσπορίνη 4ης γενεάς) για ίππους και βοοειδή
Penicillin+ StreptomycineΕνέσιμη Πενικιλλίνη+Στρεπτομυκίνη 200mg+200mg/ml
Tribrissen 48%Ενέσιμη Τριμεθοπρίμη 80 mg/ml & σουλφαδιαζίνη 400 mg/ml