Άλλα προϊόντα για άλογα

BYKAHEPAR

Ενέσιμο διάλυμα νατριούχου γλανοβουτίνης 100 mg/ml

DEXADRESON

Ενέσιμη δεξαμεθαζόνη ταχείας δράσης

DOLOREX

Ενέσιμο διάλυμα βουτορφανόλης για σκύλους, γάτες και ίππους

FINIXIN

Ενέσιμο διάλυμα φλουνιξίνης 5% για ιπποειδή, βοοειδή και Χοίροι

Vitamin E-Selen

Διάλυμα βιταμίνης Ε 150 mg/ml και σελήνιου 1,67 mg/ml