Σύνδεση Εγγραφή

Εμβόλια αδρανοποιημένα ενέσιμα για πτηνά

ΠροϊόνΠεριγραφή
Newcavac NobilisΨευδοπανώλης
Nobilis E.coli inacΠολυδύναμο κολιβακιλλώσεων
Nobilis RT+IBmulti+G+NDΛοιμ. ρινοτραχειίτιδας + πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + Gumboro + ψευδοπανώλης
Nobilis RT+IBmulti+ND+EDSΛοιμ. ρινοτραχειίτιδας + πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + ψευδοπανώλης + EDS’76
Nobilis Salenvac TΣαλμονέλλωσης από S.enteritidis και S.typhimurium
Nobi-vac IBmulti+NDΠολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + ψευδοπανώλης
Nobi-vac REOΛοιμώδους αρθρίτιδας