Σύνδεση Εγγραφή

Αντιβιοτικά για πτηνά

ΠροϊόνΠεριγραφή
ParacillinΑμοξικιλλίνη 80%, υδατοδιαλυτή σκόνη για όρνιθες και χοίρους
Tribrissen oral suspensionΠόσιμο εναιώρημα τριμεθοπρίμης 80 mg/ml και σουλφαδιαζίνης 400 mg/ml για ορνίθια και ινδόρνιθες