Αντιβιοτικά για βοοειδή

Cobactan 2,5%

Ενέσιμη Κεφκινόμη, κεφαλοσπορίνη 4ης γενιάς για βοοειδή και Χοίροι

COBACTAN LC

Ενδομαστικό γαλακτικής περιόδου. Κεφκινόμη (κεφαλοσπορίνη 4ης γενιάς)

ENGEMYCIN 10% LA

Ενέσιμη Οξυτετρακυκλίνη 10%, μακράς διάρκειας

ENGEMYCIN SPRAY

Σπρέι οξυτετρακυκλίνης

Mastiplan LC

Ενδομαστικό γαλακτικής περιόδου. Συνδυασμός κεφαλοσπορίνης και πρεδνιζολόνης

Metricure

Κεφαπιρίνη για χρόνιες ενδομητρίτιδες

Nafpenzal DC

Ενδομαστικό ξηράς περιόδου για πρόβατα, αίγες και βοοειδή. Συνδυασμός ναφκιλλίνης, πενικιλλίνης και στρεπτομυκίνης

Nuflor cattle & sheep

Ενέσιμη Φλορφενικόλη 300 mg/ml για βοοειδή και πρόβατα

Penicillin+ Streptomycine

Ενέσιμη Πενικιλλίνη+Στρεπτομυκίνη 200mg+200mg/ml