Αντιβιοτικά για γάτες 

AMPICILLIN 10% LA

Ενέσιμη Αμπικιλλίνη 10%, μακράς διάρκειας

ENGEMYCIN 10% LA

Ενέσιμη Οξυτετρακυκλίνη 10%, μακράς διάρκειας

Intersporin

Αντιμικροβιακά δισκία κεφαδροξίλης για σκύλους και γάτες

Penicillin+ Streptomycine

Ενέσιμη Πενικιλλίνη+Στρεπτομυκίνη 200mg+200mg/ml