Άλλα προϊόντα για γάτες

BYKAHEPAR

Ενέσιμο διάλυμα νατριούχου γλανοβουτίνης 100 mg/ml

DEXADRESON

Ενέσιμη δεξαμεθαζόνη ταχείας δράσης

DEXAMEDIUM

Ενέσιμη δεξαμεθαζόνη μέσης δράσης

DOLOREX

Ενέσιμο διάλυμα βουτορφανόλης για σκύλους, γάτες και ίππους