Ορμονικά για σκύλους

CANINSULIN

Ενέσιμη ινσουλίνη μέσης διάρκειας δράσης για σκύλους και γάτες

Incurin

Δισκία οιστριόλης για την ορμονικά εξαρτώμενη ακράτεια ούρου σε θηλυκούς σκύλους

Intergonan

Γοναδοτροφίνη (PMSG) για πρόκληση και συγχρονισμό οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας, βελτίωση γονιμότητας κ.λπ. σε πρόβατα, αίγες, βοοειδή, σκύλους και κουνέλια