Άλλα προϊόντα για σκύλους

DEXADRESON

Ενέσιμη δεξαμεθαζόνη ταχείας δράσης

DOLOREX

Ενέσιμο διάλυμα βουτορφανόλης για σκύλους, γάτες και ίππους

Lacrimmune

Οφθαλμική αλοιφή κυκλοσπορίνης Α 0,2% για σκύλους

Otomax

Ωτικές σταγόνες γενταμυκίνης, βηταμεθαζόνης και κλοτριμαζόλης για σκύλους

Posatex

Ωτικές σταγόνες ορβιφλοξακίνης, ποσακοναζόλης και μομεταζόνης για σκύλους

Schirmer Tear Test

Διαγνωστικές ταινίες για μέτρηση της ποσότητας δακρύων.