Αντιβιοτικά για πρόβατα

ENGEMYCIN 10% LA

Ενέσιμη Οξυτετρακυκλίνη 10%, μακράς διάρκειας

ENGEMYCIN SPRAY

Σπρέι οξυτετρακυκλίνης

Nafpenzal DC

Ενδομαστικό ξηράς περιόδου για πρόβατα, αίγες και βοοειδή. Συνδυασμός ναφκιλλίνης, πενικιλλίνης και στρεπτομυκίνης

Nuflor cattle & sheep

Ενέσιμη Φλορφενικόλη 300 mg/ml για βοοειδή και πρόβατα