Εμβόλια για πρόβατα

BRAVOXIN

Δεκαδύναμο εμβόλιο κατά της εντεροτοξιναιμίας των προβάτων και των βοοειδών

DIALUENE P

Kατά των λοιμώξεων των προβάτων από Cl.perfringens (τύποι B, C και D), Cl.tetani, Cl.novyi, Cl.chauvoei, Cl.septicum και από Pasteurella haemolytica και P.trehalosi

ENZOVAX

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο, κατά της ενζωοτικής αποβολής των προβάτων (Chlamydia psittaci)

FOOTVAX

Πολυδύναμο εμβόλιο κατά της λοιμώδους ποδοδερματίτιδας των προβάτων (Bacteroides nodosus)

Galazel

Κατά της λοιμώδους αγαλαξίας των προβάτων και των αιγών (Mycoplasma agalactiae)

Ovipast

Κατά της Pasteurella haemolytica και της Pasteurella trehalosi των προβάτων