Ορμονικά για πρόβατα

CHRONOGEST CR

Οξική φλουγεστόνη για πρόκληση και συγχρονισμό οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας σε πρόβατα

Intergonan

Γοναδοτροφίνη (PMSG) για πρόκληση και συγχρονισμό οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας, βελτίωση γονιμότητας κ.λπ. σε πρόβατα, αίγες, βοοειδή, σκύλους και κουνέλια