Σύνδεση Εγγραφή

Αντιβιοτικά για χοίρους

ΠροϊόνΠεριγραφή
Ampicillin® 10% LAΕνέσιμη Αμπικιλλίνη 10%, μακράς διάρκειας
Cobactan 2,5%Ενέσιμη Κεφκινόμη, κεφαλοσπορίνη 4ης γενιάς για βοοειδή και χοίρους
DuoprimΕνέσιμη Τριμεθοπρίμη 40 mg/ml & σουλφαδοξίνη 200 mg/ml
Engemycin 10% LAΕνέσιμη Οξυτετρακυκλίνη 10%, μακράς διάρκειας
Engemycin sprayΣπρέι οξυτετρακυκλίνης
Nuflor premix 4%Πρόμιγμα Φλορφενικόλης 40 mg/g για φαρμακούχο τροφή, για χορήγηση σε χοίρους
Nuflor Swine injectableΕνέσιμη Φλορφενικόλη 300 mg/ml για χοίρους
ParacillinΑμοξικιλλίνη 80%, υδατοδιαλυτή σκόνη για όρνιθες και χοίρους
Penicillin+ StreptomycineΕνέσιμη Πενικιλλίνη+Στρεπτομυκίνη 200mg+200mg/ml
Tribrissen 48%Ενέσιμη Τριμεθοπρίμη 80 mg/ml & σουλφαδιαζίνη 400 mg/ml
Tribrissen premix 40%Πρόμιγμα τριμεθοπρίμης 66,66 mg/kg και σουλφαδιαζίνης 333,34 mg/kg για φαρμακούχο τροφή για χοίρους και ψάρια
Zuprevo SwineΕνέσιμη Τιλδιπιροσίνη 40 mg/ml για χοίρους