Αντιπαρασιτικά για Χοίροι

COOPERZOLE

Πρόμιγμα φενβεδαζόλης 4%, για φαρμακούχο τροφή για Χοίροι

Panacur Φαρμακούχο πρόμιγμα 4%

Πρόμιγμα φενβεδαζόλης 4% για φαρμακούχο τροφή για Χοίροι

Tizoval inj.

Ενέσιμο διάλυμα ιβερμεκτίνης 1% για βοοειδή, πρόβατα και Χοίροι