Αντιβιοτικά για Χοίροι

Cobactan 2,5%

Ενέσιμη Κεφκινόμη, κεφαλοσπορίνη 4ης γενιάς για βοοειδή και Χοίροι

ENGEMYCIN 10% LA

Ενέσιμη Οξυτετρακυκλίνη 10%, μακράς διάρκειας

Nuflor premix 4%

Πρόμιγμα Φλορφενικόλης 40 mg/g για φαρμακούχο τροφή, για χορήγηση σε Χοίροι

Nuflor Swine injectable

Ενέσιμη Φλορφενικόλη 300 mg/ml για Χοίροι

Penicillin+ Streptomycine

Ενέσιμη Πενικιλλίνη+Στρεπτομυκίνη 200mg+200mg/ml