Εµβόλια για Χοίροι

DILUVAC FORTE

Διαλύτης για τα εμβόλια Porcilis Begonia και Porcilis PRRS

M+PAC

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Porcilis® Actinoporc

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοίρων κατά της πλευροπνευμονίας που προκαλείται από τον Actinobacillus pleuropneumoniae. Περιέχει ανατοξίνες και την πρωτεΐνη OMP

Porcilis® AR-T DF

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της ατροφικής ρινίτιδας

Porcilis® Begonia DF

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο κατά της νόσου του Aujeszky

Porcilis® ColiClos

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της εντεροτοξικής κολιβακίλλωσης και της νεκρωτικής εντερίτιδας (Cl. perfringens τύπου C) των νεογέννητων χοιριδίων

Porcilis® Glässer

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της νόσου Glässer (Haemophilus parasuis) για σύες και χοιρίδια

Porcilis® M Hyo ID ONCE

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae), ενδοδερμικής χορήγησης, μίας δόσης

Porcilis® PCV

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2

Porcilis® PCV ID

Αδρανοποιημένο εμβόλιο ενδοδερμικής χορήγησης, για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2

Porcilis® PCV M Hyo

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2 και της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της εντεροτοξικής κολιβακίλλωσης
των νεογέννητων χοιριδίων

Porcilis® PRRS

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο κατά του αναπνευστικού και αναπαραγωγικού συνδρόμου (PRRS)