Αντιπαρασιτικά

BRAVECTO

Εξωπαρασιτοκτόνα μασώμενα δισκία με φλουραλανέρη κατά των ψύλλων και των κροτώνων για σκύλους

BRAVECTO PLUS

Εξωπαρασιτοκτόνο spot-on (διάλυμα επίχυσης) με φλουραλανέρη και μοξιδεκτίνη για γάτες κατά μικτών παρασιτώσεων (έξω και ένδοπαράσιτα).

BUTOX PROTECT 7,5%

Δελταμεθρίνη 7,5%, εξωπαρασιτοκτόνο για βοοειδή και πρόβατα, χορήγηση με επίχυση (pour-on)

COOPERZOLE

Πρόμιγμα φενβεδαζόλης 4%, για φαρμακούχο τροφή για Χοίροι

EXSPOT

Εξωπαρασιτοκτόνο διάλυμα επίχυσης (spot-on) με περμεθρίνη 65% κατά των κροτώνων, ψύλλων, σκνιπών, ψειρών και κουνουπιών για σκύλους

Halocur

Πόσιμο διάλυμα αλοφουγινόνης κατά των διαρροιών που οφείλονται σε κρυπτοσπορίδια. Για στοματική χορήγηση σε νεογέννητα

Imizol inj

Ενέσιμο διάλυμα ιμιδοκάρβης. Θεραπεία και πρόληψη μπαμπεζίωσης και αναπλάσμωσης σε βοοειδή, πρόβατα, σκύλους και ίππους

Panacur boli 250 mg

Φενβεδαζόλη, ενδοπαρασιτοκτόνο ευρέως φάσματος για πρόβατα και αίγες

Panacur Pet Paste

Ενδοπαρασιτοκτόνος πάστα φαινβενδαζόλης, για στοματική χορήγηση σε σκύλους και γάτες

Panacur pulver 4%

Πρόμιγμα φενβεδαζόλης 4% για φαρμακούχο τροφή για Χοίροι

Panacur susp. 2,5%

Φενβεδαζόλη, ενδοπαρασιτοκτόνο ευρέως φάσματος για πρόβατα και αίγες

Scalibor

Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο με δελταμεθρίνη κατά των σκνιπών, κουνουπιών, κροτώνων και ψύλλων για σκύλους

Tizoval inj.

Ενέσιμο διάλυμα ιβερμεκτίνης 1% για βοοειδή, πρόβατα και Χοίροι