Άλλα

BYKAHEPAR

Ενέσιμο διάλυμα νατριούχου γλανοβουτίνης 100 mg/ml

DEXADRESON

Ενέσιμη δεξαμεθαζόνη ταχείας δράσης

DOLOREX

Ενέσιμο διάλυμα βουτορφανόλης για σκύλους, γάτες και ίππους

FINIXIN

Ενέσιμο διάλυμα φλουνιξίνης 5% για ιπποειδή, βοοειδή και Χοίροι

IDAL

Συσκευή ενδοδερμικής χορήγησης εμβολίων

Lacrimmune

Οφθαλμική αλοιφή κυκλοσπορίνης Α 0,2% για σκύλους

Otomax

Ωτικές σταγόνες γενταμυκίνης, βηταμεθαζόνης και κλοτριμαζόλης για σκύλους

Posatex

Ωτικές σταγόνες ορβιφλοξακίνης, ποσακοναζόλης και μομεταζόνης για σκύλους

Schirmer Tear Test

Διαγνωστικές ταινίες για μέτρηση της ποσότητας δακρύων.

Vitamin E-Selen

Διάλυμα βιταμίνης Ε 150 mg/ml και σελήνιου 1,67 mg/ml