Εμβόλια

AQUAVAC VIBRIO

Kατά της δονακίωσης

AQUAVAC VIBRIO PASTEURELLA

Κατά της δονακίωσης και παστερέλλωσης

BOVILIS BOVIPAST RSP

Κατά της Pasteurella (Mannheimia) haemolytica, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (BRSV) και του ιού της παραϊνφλουένζας τύπου 3

BOVILIS BVD

Κατά της BVD-MD (Ιογενής διάρροια των βοοειδών)

BOVILIS IBR MARKER LIVE

Κατά της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας

BRAVOXIN

Δεκαδύναμο εμβόλιο κατά της εντεροτοξιναιμίας των προβάτων και των βοοειδών

CLONEVAC (GUMBORO D’78)

Κατά της νόσου Gumboro, ενδιάμεσο στέλεχος D’78

DIALUENE P

Kατά των λοιμώξεων των προβάτων από Cl.perfringens (τύποι B, C και D), Cl.tetani, Cl.novyi, Cl.chauvoei, Cl.septicum και από Pasteurella haemolytica και P.trehalosi

DILUENT CA (RISMAVAC / MAREXINE)

Διαλύτης κυτταροεξαρτώμενων εμβολίων

DILUENT OCULO/NASAL

Διαλύτης ενδoφθαλμικής /ενδορρινικής χορήγησης εμβολίων

DILUVAC FORTE

Διαλύτης για τα εμβόλια Porcilis Begonia και Porcilis PRRS

ENZOVAX

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο, κατά της ενζωοτικής αποβολής των προβάτων (Chlamydia psittaci)

EQUILIS PREQUENZA TE

Τριδύναμο εμβόλιο γρίπης και τετάνου των ίππων (νέα στελέχη γρίπης)

FOOTVAX

Πολυδύναμο εμβόλιο κατά της λοιμώδους ποδοδερματίτιδας των προβάτων (Bacteroides nodosus)

Galazel

Κατά της λοιμώδους αγαλαξίας των προβάτων και των αιγών (Mycoplasma agalactiae)

Innovax ILT

Συνδυασμένο κατά της Marek, στέλεχος HVT και κατά της Λοιμώδους Λαρυγγοτραχειΐτιδας.

Letifend

Εμβόλιο Λεϊσμανίωσης

M+PAC

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Nobi-vac REO

Λοιμώδους αρθρίτιδας

Nobilis Clone 30

Ψευδοπανώλης, στέλεχος Clone 30

Nobilis E.coli inac

Πολυδύναμο κολιβακιλλώσεων

Nobilis Gumboro 228 E

Κατά της νόσου Gumboro, υπερενδιάμεσο στέλεχος 228 Ε

Nobilis IB 4-91

Λοιμ. βρογχίτιδας, παραλλαγμένο στέλεχος 4-91

Nobilis Laryngo-vac

Λοιμ. λαρυγγοτραχειΐτιδας, στέλεχος Serva

Nobilis Ma5

Λοιμ. βρογχίτιδας, στέλεχος Ma5 ορότυπου Μασσαχουσέτης

Nobilis Ma5+Clone 30

Λοιμ. βρογχίτιδας και ψευδοπανώλης

Nobilis MG 6/85

Mυκοπλασμώσεων από M.gallisepticum

Nobilis ND C2

Ψευδοπανώλης, στέλεχος C2

Nobilis Paramyxo P201

Παραμυξοΐωσης

Nobilis Rismavac

Κατά της Marek, στέλεχος Rispens

Nobilis Rismavac+CA 126

Κατά της Marek, στελέχη Rispens & ΤΗV

Nobilis RT+IBmulti+G+ND

Λοιμ. ρινοτραχειίτιδας + πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + Gumboro + ψευδοπανώλης

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS

Λοιμ. ρινοτραχειίτιδας + πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + ψευδοπανώλης + EDS’76

Nobilis Salenvac T

Σαλμονέλλωσης από S.enteritidis και S.typhimurium

Nobivac DHP

Εμβόλιο νόσου Carré, λοιμώδους ηπατίτιδας, αδενοϊού τύπου 2 και παρβοΐωσης του σκύλου

Nobivac DHPPi

Εμβόλιο νόσου Carré, λοιμώδους ηπατίτιδας, αδενοϊού τύπου 2, παρβοΐωσης και παραϊνφλουένζας του σκύλου

Nobivac KC

Εμβόλιο λοιμώδους τραχειοβρογχίτιδας (Kennel Cough) του σκύλου για ενδορρινική χορήγηση

Nobivac L4

Εμβόλιο λεπτοσπειρώσεων (τετραδύναμο) του σκύλου

Nobivac Lepto

Εμβόλιο λεπτοσπειρώσεων (διδύναμο) του σκύλου

Nobivac Myxo-RHD

Εμβόλιο μυξωμάτωσης και αιμορραγικής νόσου των κουνελιών

Nobivac P

Εμβόλιο παρβοΐωσης (στέλεχος 154) του σκύλου

Nobivac Rabies

Εμβόλιο λύσσας για σκύλους, γάτες, βοοειδή, ίππους και νυφίτσες

Nobivac RL

Εμβόλιο λεπτοσπειρώσεων (διδύναμο) και λύσσας του σκύλου

Nobivac Tricat Trio

Εμβόλιο ρινοτραχειΐτιδας, καλυκοΐωσης και πανλευκοπενίας της γάτας

Ovipast

Κατά της Pasteurella haemolytica και της Pasteurella trehalosi των προβάτων

Paracox 5

Εναιώρημα σπορογόνων ωοκύστεων για χορήγηση με το πόσιμο νερό, με την τροφή ή με ψεκασμό, κατά της κοκκιδίωσης των κρεοπαραγωγών ορνιθίων

Paracox 8

Εναιώρημα σπορογόνων ωοκύστεων για χορήγηση με το πόσιμο νερό, κατά της κοκκιδίωσης των ορνίθων

Porcilis® Actinoporc

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοίρων κατά της πλευροπνευμονίας που προκαλείται από τον Actinobacillus pleuropneumoniae. Περιέχει ανατοξίνες και την πρωτεΐνη OMP

Porcilis® AR-T DF

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της ατροφικής ρινίτιδας

Porcilis® Begonia DF

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο κατά της νόσου του Aujeszky

Porcilis® ColiClos

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της εντεροτοξικής κολιβακίλλωσης και της νεκρωτικής εντερίτιδας (Cl. perfringens τύπου C) των νεογέννητων χοιριδίων

Porcilis® Glässer

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της νόσου Glässer (Haemophilus parasuis) για σύες και χοιρίδια

Porcilis® M Hyo ID ONCE

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae), ενδοδερμικής χορήγησης, μίας δόσης

Porcilis® PCV

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2

Porcilis® PCV ID

Αδρανοποιημένο εμβόλιο ενδοδερμικής χορήγησης, για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2

Porcilis® PCV M Hyo

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2 και της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της εντεροτοξικής κολιβακίλλωσης
των νεογέννητων χοιριδίων

Porcilis® PRRS

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο κατά του αναπνευστικού και αναπαραγωγικού συνδρόμου (PRRS)

Rotavec Corona

Για την πρόληψη της διάρροιας των μόσχων που προκαλείται από ροταϊό, κορωναϊό και E.coli

Solvent Small Animal Vaccines

Διαλύτης των εμβολίων ζώων συντροφιάς της σειράς Νobivac