Ορμονικά

CANINSULIN

Ενέσιμη ινσουλίνη μέσης διάρκειας δράσης για σκύλους και γάτες

CHRONOGEST CR

Οξική φλουγεστόνη για πρόκληση και συγχρονισμό οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας σε πρόβατα

ESTRUMAT

Ενέσιμο διάλυμα κλοπροστενόλης 250 μg/ml. Προσταγλανδίνη F2α για βοοειδή, ιπποειδή και Χοίροι

Incurin

Δισκία οιστριόλης για την ορμονικά εξαρτώμενη ακράτεια ούρου σε θηλυκούς σκύλους

Intergonan

Γοναδοτροφίνη (PMSG) για πρόκληση και συγχρονισμό οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας, βελτίωση γονιμότητας κ.λπ. σε πρόβατα, αίγες, βοοειδή, σκύλους και κουνέλια

P.G. 600

PMSG+CG για πρόκληση οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας, βελτίωση γονιμότητας στις χοιρομητέρες

Receptal

Βουσερελίνη (GnRH) για ωοθηκικές κύστεις, βελτίωση γονιμότητας σε ίππους, βοοειδή, Χοίροι και κουνέλια